1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R107_19/02/2021
  5. Khi lập thời khóa biểu, Giáo vụ trường tiểu học muốn phân công giảng dạy nhanh cho GVCN

Khi lập thời khóa biểu, Giáo vụ trường tiểu học muốn phân công giảng dạy nhanh cho GVCN

  • Trước phiên bản R107: Trên phân hệ Thời khóa biểu , Khi thực hiện phân công giảng dạy cho 1 giáo viên chủ nhiệm 1 lớp ở cấp tiểu học, phần mềm không tự động phân công cho GVCN những môn dạy mặc định. Giáo vụ phải thực hiện tích chọn từng môn để phân công giảng dạy cho GVCN đó. Việc này khiến giáo vụ mất nhiều thời gian thực hiện.
  • Từ phiên bản R107: Trên phân hệ Thời khóa biểu , Khi thực hiện phân công giảng dạy cho 1 giáo viên chủ nhiệm 1 lớp ở cấp tiểu học, phần mềm tự động phân công cho GVCN những môn dạy mặc định giúp giáo vụ thiết lập phân công giảng dạy nhanh hơn.

Các bước thực hiện:

  1. Lựa chọn Giáo viênMôn họcLớp học được phân công giảng dạy. Lựa chọn lớp chủ nhiệm
    Lưu ý: Khi thực hiện phân công giảng dạy cho 1 giáo viên chủ nhiệm 1 lớp ở cấp tiểu học, phần mềm tự động phân công cho GVCN những môn dạy mặc định, anh/chị thêm/sửa lại phân công giảng dạy đó đúng với thực tế đơn vị.
  2. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu nháp để chuyển sang bước tiếp theo

Xem hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện tại đây.

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ