1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R107_19/02/2021
  5. CBTH trường THCS muốn xuất mẫu dữ liệu CSDLQG có thêm cột điểm Nghề phổ thông

CBTH trường THCS muốn xuất mẫu dữ liệu CSDLQG có thêm cột điểm Nghề phổ thông

  • Từ phiên bản R107: Mặc định hiển thị cột Nghề phổ thông Xuất khẩu dữ liệu CSDLQG theo mẫu mới nhất.

Các bước thực hiện:

  1. Chọn Học sinh\Báo cáo\CSDL quốc gia\Xuất khẩu CSDL\Xuất khẩu Kết quả học tập
  2. Trên tham số Lựa chọn dữ liệu xuất khẩu chọn Kết quả học tập. Chọn Tuỳ chọn xuất khẩu cho dữ liệu về kết quả học tập: Giữa học kỳ I, Học kỳ I, Giữa học kỳ II, Cả năm.
  3. Lựa chọn xuất khẩu: Mỗi khối trên 1 danh sách hoặc Mỗi lớp trên 1 danh sách.
  4. Nhấn Đồng ý và chờ trong ít phút. Sau khi xuất khẩu xong chương trình sẽ tự động tải file về máy.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

 

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ