1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R107_19/02/2021
  5. Trường tiểu học muốn thống kê chất lượng giáo dục của từng lớp

Trường tiểu học muốn thống kê chất lượng giáo dục của từng lớp

  • Từ phiên bản R107: Bổ sung tùy chọn thống kê theo lớp/khối trên báo cáo HS-BC33: Thống kê chất lượng giáo dục tiểu học, giúp Ban giám hiệu thống kê lại chất lượng các môn giữa các khối lớp hoặc giữa các lớp để đánh giá chất lượng học sinh qua các kỳ đánh giá.

Các bước thực hiện:

Lưu ý: Trước khi lập báo cáo thống kê chất lượng giáo dục tiểu học, anh/chị cần thực hiện anh/chị cần Tổng hợp đánh giá kỳ cần lập báo cáo.

  1. Vào Báo cáo/Đảm bảo chất lượng giáo dục/HS-BC 33: Thống kê chất lượng giáo dục tiểu học
  2. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột phải vào tên báo cáo
  3. Khai báo tham số trên báo cáo: Chọn năm họcKỳ đánh giá
  4. Trường hợp muốn đánh giá chất lượng học sinh qua các kỳ đánh giá theo khối/lớp, anh/chị tích chọn Thống kê theo Khối/Lớp
  5. Nhấn Đồng ý, phần mềm tự động tải báo cáo về máy anh/chị

Xem hướng dẫn in báo cáo HS-BC33: Thống kê chất lượng giáo dục tiểu học tại đây

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ