1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R107_19/02/2021
  5. Giáo viên các khối lớp tiểu học đánh giá theo thông tư 27/2020/TT-BGDĐT muốn ghi nhận học sinh bị điểm 0

Giáo viên các khối lớp tiểu học đánh giá theo thông tư 27/2020/TT-BGDĐT muốn ghi nhận học sinh bị điểm 0

  • Từ phiên bản R106: Phần mềm cho phép giáo viên các khối lớp tiểu học đánh giá theo thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ghi nhận học sinh bị điểm 0.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Học sinh\Học tập rèn luyện\Đánh giá
  2. Chọn lớp và kỳ đánh giá
  3. Khi thực hiện đánh giá, phần mềm cho phép giáo viên ghi nhận học sinh bị điểm 0
Cập nhật 26/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ