1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R105_9/1/2021
 5. Cán bộ thư viện mong muốn sổ thống kê được lượt đọc của bạn đọc học sinh và giáo viên theo toàn trường để đánh giá hiệu quả hoạt động thư viện

Cán bộ thư viện mong muốn sổ thống kê được lượt đọc của bạn đọc học sinh và giáo viên theo toàn trường để đánh giá hiệu quả hoạt động thư viện

 • Từ phiên bản R105: Phần mềm cho phép sổ thống kê được lượt đọc của bạn đọc học sinh và giáo viên theo toàn trường để đánh giá hiệu quả hoạt động thư viện.

Các bước thực hiện:

1. Thống kê số lượng đọc của bạn đọc học sinh

 • Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-BC02: Thống kê số lượt đọc của bạn đọc học sinh
 • Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
 • Trên tham số báo cáo, chọn Năm học và Phạm vi thời gian in báo cáo.
  Lưu ý: Lựa chọn phạm vi thời gian báo cáo theo năm/tháng/ thời gian tùy chọn đúng với nhu cầu đơn vị.
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo

2. Thống kê số lượng đọc của bạn đọc giáo viên – nhân viên

 • Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-BC03: Thống kê số lượt đọc của bạn đọc giáo viên – nhân viên
 • Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
 • Trên tham số báo cáo, chọn Năm học và Thời gian in in báo cáo.
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo
Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ