1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R105_9/1/2021
 5. Nhà trường muốn các học sinh đã chuyển đi trong hè, đầu năm không có trên danh sách sổ điểm của các giáo viên

Nhà trường muốn các học sinh đã chuyển đi trong hè, đầu năm không có trên danh sách sổ điểm của các giáo viên

 • Trước phiên bản R105: Đầu năm học, cán bộ văn thư/giáo viên xóa các học sinh chuyển đi hoặc bỏ học trong hè trên các danh sách, sổ điểm. Sau khi xóa các học sinh đó sẽ bị gạch tên trên danh sách, sổ điểm nhưng vẫn có tên trong danh sách. Việc này không đúng với thực tế ở một số đơn vị.
 • Từ phiên bản R105: Bổ sung lựa chọn Biến động trong hè khi ghi nhận biến động học sinh đã chuyển đi/bỏ học trong hè.

Các bước thực hiện:

 1. Học sinh đi học trở lại
 2. Học sinh chuyển đến
 3. Học sinh chuyển đi
 4. Học sinh chuyển lớp
 5. Học sinh nghỉ học dài hạn
 6. Học sinh bỏ học, thôi học
Cập nhật 31/12/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ