1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R105_9/1/2021
 5. PGD,SGD muốn thống kê, đánh giá chất lượng từng môn dựa trên kết quả kiểm tra định kỳ của cấp THCS, THPT

PGD,SGD muốn thống kê, đánh giá chất lượng từng môn dựa trên kết quả kiểm tra định kỳ của cấp THCS, THPT

 • Từ phiên bản R105: bổ sung báo cáo Thống kê chất lượng giáo dục giúp PGD/SGD đánh giá được chất lượng giáo dục tại các trường thông qua kết quả thi/kiểm tra định kỳ của các trường THCS/THPT.

Các bước thực hiện:

Lưu ý: Trước khi lập báo cáo, các đơn vị cấp dưới cần thực hiện tổ chức thi, kiểm tra định kỳ, nhập điểm kiểm tra định kỳ các môn được lấy lên báo cáo trong kỳ học được chọn tại Sổ điểm cá nhân

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\Đảm bảo chất lượng giáo dục
 2. Lựa chọn báo cáo HS-BC01: Thống kê chất lượng giáo dục
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo:
  • Căn cứ đánh giá: chọn 1 trong 3 căn cứ đánh giá: Theo điểm kiểm tra định kỳ, Theo điểm trung bình môn, Tương quan điểm kiểm tra định kỳ & điểm trung bình môn.
  • Loại báo cáo: Xem chi tiết theo từng trường hoặc Tổng hợp số liệu nhiều trường
  • Chọn Cấp học, Năm học, Trường, Khối lớp, Môn học, Kỳ đánh giá cần tổng hợp dữ liệu.
  • Phần mềm mặc định mang đi các khoảng điểm cần so sánh, tuy nhiên anh/chị có thể xóa, thêm khoảng điểm so sánh.
   • Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại khoảng điểm muốn xóa để xóa khoảng điểm đó.
   • Nhấn vào đây để thêm khoảng điểm.
  • Tích chọn So sánh với số liệu năm học trước (nếu cần)
 4. Nhấn Đồng ý

Xem hướng dẫn các bước in báo cáo Thống kê chất lượng giáo dục tại đây

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ