1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R105_9/1/2021
  5. Nhà trường mong muốn các báo cáo thể hiện thứ tự môn học giống các mẫu báo cáo theo yêu cầu của đơn vị chủ quản

Nhà trường mong muốn các báo cáo thể hiện thứ tự môn học giống các mẫu báo cáo theo yêu cầu của đơn vị chủ quản

  • Từ phiên bản R105: Bổ sung tính năng sắp xếp thứ tự môn trên danh mục môn học giúp đơn vị chủ động sắp xếp thứ tự môn học giống các mẫu báo cáo theo yêu cầu của đơn vị chủ quản.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Học sinh\Danh mục\Môn học
  2. Nhấn vào biểu tượng này tại góc phải màn hình để sắp xếp lại thứ tự môn học.
  3. Ấn vào biểu tượng để kéo thả, sắp xếp thứ tự hiển thị môn học trên các màn hình tổng kết, sổ sách, báo cáo.
  4. Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu. 

Lưu ý: Thứ tự môn học trên các màn hình tổng kết, sổ sách, báo cáo lấy theo thứ tự trên danh mục môn học.

 

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ