1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R105_9/1/2021
 5. Nhà trường muốn thống kê chất lượng điểm thi các môn/lớp mà mỗi giáo viên dạy để đánh giá giáo viên

Nhà trường muốn thống kê chất lượng điểm thi các môn/lớp mà mỗi giáo viên dạy để đánh giá giáo viên

 • Từ phiên bản R105: Bổ sung báo cáo HS-BC04b: Thống kê học lực theo giáo viên giúp đơn vị thống kê chất lượng điểm thi các môn/lớp mà mỗi giáo viên dạy để đánh giá giáo viên.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Học sinh\Báo cáo\Thống kê chất lượng học lực theo giáo viên
 2. Chọn Thống kê theo điểm thi, điểm kiểm tra học kỳ hoặc kết quả đánh giá cuối kỳ:
  • Thống kê theo điểm thi, điểm kiểm tra định kỳ:

   • Chọn Phạm vi muốn in báo cáo: Toàn trường/Khối/Lớp
   • Lựa chọn năm học kỳ đánh giá
   • Chọn Môn học cần thống kê
   • Phần mềm mặc định mang đi các khoảng điểm cần thống kê, tuy nhiên anh/chị có thể xóa, thêm khoảng điểm.
    • Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại khoảng điểm muốn xóa để xóa khoảng điểm đó.
    • Nhấn vào đây để thêm khoảng điểm cần thống kê.
   • Nhấn Đồng ý
  • Thống kê theo kết quả đánh giá cuối kỳ:

   • Chọn Phạm vi muốn in báo cáo: Toàn trường/Khối/Lớp
   • Lựa chọn năm học kỳ đánh giá
   • Chọn Môn học cần thống kê
   • Trường hợp là môn tính điểm, phần mềm mặc định mang đi các khoảng điểm cần thống kê, tuy nhiên anh/chị có thể xóa, thêm khoảng điểm.
    • Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại khoảng điểm muốn xóa để xóa khoảng điểm đó.
    • Nhấn vào đây để thêm khoảng điểm cần thống kê.
   • Trường hợp là môn nhận xét, phần mềm mặc định thống kê theo 2 mức: Đạt chưa đạt.
   • Nhấn Đồng ý

Xem hướng dẫn các bước tại đây

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ