1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R105_9/1/2021
  5. Kế toán cần ghi đủ thông tin trên hóa đơn điện tử Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền theo đúng quy định

Kế toán cần ghi đủ thông tin trên hóa đơn điện tử Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền theo đúng quy định

Căn cứ khoản 2, điều 4 Nghị định 125/2020/BD_CP về xử phạt hóa đơn: Hóa đơn, chứng từ không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định; hóa đơn tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định

  • Trước phiên bản R105: Với trường hợp thu thiếu hoặc thu dịch vụ khác, phần mềm đang cho phép để trống thông tin Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá.
  • Từ phiên bản R105: Khi phát hành hóa đơn mà hóa đơn trống 1 trong các thông tin Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, phần mềm hiển thị thông báo cho khách hàng cần hoàn thành thông tin đầy đủ trước khi phát hành.

Các bước thực hiện:

Khi Phát hành hóa đơn, với những hóa đơn chưa đầy đủ thông tin Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, phần mềm hiển thị thông báo:

  1. Nhấn điền đầy đủ để quay lại điền đầy đủ các thông tin còn thiếu để tiếp tục phát hành hóa đơn.
  2. Trường hợp muốn bỏ qua những hóa đơn thiếu thông tin, anh/chị nhấn Tiếp tục để chỉ phát hành những hóa đơn có đầy đủ thông tin.

Xem hướng dẫn các bước phát hành hóa đơn tại đây.

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ