1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R105_9/1/2021
  5. Trường tiểu học muốn đánh giá Năng lực Khoa học cho khối lớp 1 năm học 2020-2021 để phù hợp với dữ liệu tại CSDLQG

Trường tiểu học muốn đánh giá Năng lực Khoa học cho khối lớp 1 năm học 2020-2021 để phù hợp với dữ liệu tại CSDLQG

  • Từ phiên bản R105:  bổ sung thông tin đánh giá năng lực khoa học trên các mẫu nhập khẩu, xuất khẩu bảng tổng hợp đánh giá cho khối lớp 1 để phù hợp với dữ liệu tại CSDLQG.

Các bước thực hiện:

  1. Thay đổi mẫu nhập khẩu dành cho GVCN
    • Mẫu nhập khẩu kết quả đánh giá định kỳ giữa kỳ I, giữa kỳ II, học kỳ I
    • Mẫu nhập khẩu kết quả đánh giá cuối năm

Lưu ý: Trường hợp đơn vị anh/chị có nhu cầu đánh giá Năng lực khoa học cho khối lớp 1, anh/chị vui lòng liên hệ nhân viên MISA hoặc các kênh hỗ trợ của MISA dưới đây để được hỗ trợ nhanh nhất:

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ