1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R105_9/1/2021
 5. Kế toán muốn sử dụng kết quả điểm danh ở QLTH – Học sinh để ghi nhận nhanh cho các khoản tiền cần số buổi thực tế sử dụng

Kế toán muốn sử dụng kết quả điểm danh ở QLTH – Học sinh để ghi nhận nhanh cho các khoản tiền cần số buổi thực tế sử dụng

 • Từ phiên bản R105: Bổ sung tính năng Lấy số buổi học, cho phép lấy kết quả điểm danh ở QLTH – Học sinh để ghi nhận nhanh cho các khoản tiền cần số buổi thực tế sử dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chốt đợt thuLưu ý: tính năng này chỉ áp dụng với các học sinh chưa thu tiền khoản thu được chọn.
  • Vào Khoản thu\Chốt đợt thu, chọn đợt thu cần chốt đợt thu
  • Nhấn vào biểu tượng tiện ích, chọn Lấy số buổi học
  • Chọn Khoản thu cần lấy số buổi học từ phân hệ QLTH – học sinh
  • Nhấn Đồng ý

  Lưu ý: Trường hợp học sinh đã có số lượng thực tế của khoản thu được chọn, phần mềm hiển thị thông báo:

  Trường hợp vẫn muốn lấy kết quả điểm danh làm SLTT, anh/chị tích chọn học sinh cần cập nhật, nhấn Đồng ý, phần mềm tự động ghi đè số lượng thực tế
  Xem hướng dẫn lấy số buổi học khi chốt đợt thu tại đây.

 2. Trên màn hình Ghi nhận số lượng thực tế
  • Nhấn vào biểu tượng “tiện ích”, chọn Lấy số buổi học.
  • Chọn Khoản thu cần lấy số buổi học từ phân hệ QLTH – học sinh
  • Nhấn Lấy số buổi học
  • Lưu ý: Trường hợp học sinh đã có số lượng thực tế của khoản thu được chọn, phần mềm hiển thị thông báo:
   Trường hợp vẫn muốn lấy kết quả điểm danh làm SLTT, anh/chị tích chọn học sinh cần cập nhật, nhấn Đồng ý, phần mềm tự động ghi đè số lượng thực tế.
Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ