1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R105_9/1/2021
 5. Kế toán mong muốn có thể lấy được kết quả chấm ăn hàng ngày để tính số buổi phải thu trong trường hợp nhà trường ăn trước, thu tiền sau

Kế toán mong muốn có thể lấy được kết quả chấm ăn hàng ngày để tính số buổi phải thu trong trường hợp nhà trường ăn trước, thu tiền sau

Câu chuyện nghiệp vụ: Đơn vị thu tiền ăn theo hình thức ăn trước nộp tiền sau. Hàng ngày, GVCN thực hiện chấm ăn cho học sinh, cuối tháng kế toán căn cứ vào bảng chấm ăn để tính số tiền phải thu của học sinh.

 • Trước phiên bản R105: Hàng ngày kế toán thực hiện Ghi nhận số lượng thực tế trên phần mềm để chấm ăn. Tuy nhiên, thông tin này chưa tự động lấy sang phần lập đợt thu (chỉ hỗ trợ tự động lấy sang phần chốt đợt thu trong trường hợp trường thu tiền ăn tạm tính trước, hoàn trả lại vào tháng sau), kế toán phải nhập bằng tay số lượng thực tế của từng học sinh. Việc này khiến kế toán mất nhiều thời gian thực hiện và dễ xảy ra sai sót.
 • Từ phiên bản R105: Bổ sung tính năng lấy số buổi từ điểm danh/chấm ăn vào cột số lượng khi lập đợt thu để tính số buổi phải thu trong trường hợp nhà trường ăn trước, thu tiền sau.

Các bước thực hiện:

Lưu ý: tính năng này chỉ áp dụng với các khoản thu có đơn vị tínhNgày, buổi, không có hoàn trả và học sinh chưa thu tiền khoản thu được chọn.

 1. Vào Khoản thu\Đợt thu, chọn đợt thu cần lấy số lượng
 2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, chọn Lấy số buổi sử dụng
 3. Anh/chị có thể lấy số buổi sử dụng từ kết quả điểm danh QLTH – Học sinh trường hợp trường có sử dụng phân hệ học sinh của MISA QLTH.
  Hoặc có thể lấy số buổi sử dụng từ ghi nhận số lượng thực tế.
 4. Chọn thời điểm lấy số liệu
  • Trường hợp đơn vị thu tiền vào đầu tháng cho các khoản thu phát sinh tháng trước, anh/chị thực hiện lấy kết quả điểm danh/Ghi nhận số lượng thực tế tháng trước.
  • Trường hợp đơn vị thu tiền vào cuối tháng, anh/chị thực hiện lấy kết quả điểm danh/Ghi nhận số lượng thực tế của tháng này.
 5. Chọn Khoản thu cần lấy số lượng sử dụng.
 6. Nhấn Đồng ý

Xem hướng dẫn các bước lấy số lượng sử dụng tại đây

 

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ