1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R105_9/1/2021
 5. Kế toán mong muốn các học sinh đã trả lại tiền ăn bán trú tồn tháng trước thì tháng sau không được hoàn lại tiền nữa

Kế toán mong muốn các học sinh đã trả lại tiền ăn bán trú tồn tháng trước thì tháng sau không được hoàn lại tiền nữa

 • Từ phiên bản R105: Cập nhật lại cách thực hiện Sổ phải thu, phải trả giúp các học sinh đã trả lại tiền ăn bán trú tồn tháng trước thì tháng sau không được hoàn lại tiền nữa.

Các bước thực hiện:

 1. Lập đợt thu
  • Trường hợp ở đợt thu trước học sinh còn thừa tiền hoàn trả (khi lập đợt thu, số phải thu hiển thị số âm), anh/chị có thể thực hiện ghi nhận chi trả hoặc ghi nhận thành số dư cho số tiền còn lại.
  • Khi ghi nhận thành số dư số tiền còn thừa, anh/chị có thể theo dõi số dư của học sinh tại màn hình Quản lý số dư. Tại đây, anh/chị cũng có thể Ghi nhận hoàn trả lại số dư cho học sinh. ( Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.)
  • Xem hướng dẫn chi tiết các bước tại đây.
 2. Chốt đợt thu
  • Trường hợp trường hoàn trả vào cuối tháng, sau khi chốt đợt thu thì kế toán có thể hoàn trả ngay số tiền thừa cho phụ huynh.
  • Sau khi ghi nhận hoàn trả, anh/chị có thể theo dõi tình hình chi trả cho học sinh tại màn hình Danh sách chi trả. Tại đây, anh/chị có thể ghi nhận thêm các trường hợp chi trả hoặc xác nhận đã chi trả cho học sinh. (Xem hướng dẫn tại đây)
  • Xem hướng dẫn chi tiết các bước tại đây
 3. Sổ phải thu, phải trả
Cập nhật 07/01/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ