1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R105_9/1/2021
 5. Kế toán mong muốn thu được tiền của các học sinh nộp thiếu trong cùng một lớp một cách nhanh chóng

Kế toán mong muốn thu được tiền của các học sinh nộp thiếu trong cùng một lớp một cách nhanh chóng

Câu chuyện nghiệp vụ: Tại một số đơn vị, kế toán tính số tiền phải thu của học sinh cả kỳ, in danh sách thu tiền gửi GVCN thu tiền phụ huynh. Do trường địa bản nông thôn nên nhiều phụ huynh sẽ không nộp luôn đủ 1 lần mà sẽ nộp nhiều lần. Cuối tháng, GVCN gửi lại danh sách học sinh và số tiền đã thu cho kế toán để ghi nhận vào phần mềm.

 • Trước phiên bản R105: Kế toán ghi nhận thu tiền trên phần mềm. Kế toán thực hiện thu tiền theo lớp, bỏ tích chọn thu những học sinh thu thiếu, sau đó sang phần thu theo học sinh để thu tiền những học sinh đó. Với số học sinh thu thiếu chiếm 30% tổng số, việc thu tiền khiến kế toán mất nhiều thời gian thao tác và dễ xảy ra sai sót.
 • Từ phiên bản R105: Bổ sung tính năng thu chi tiết theo lớp giúp kế toán thu được tiền của các học sinh nộp thiếu trong cùng một lớp một cách nhanh chóng.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấn vào biểu tượng “thu tiền” tại đợt thu cần thu tiền.
 2. Đối tượng thu: Phần mềm hiển thị danh sách đợt thu của lớp đó chưa thu tiền, anh/chị chọn đợt thu muốn thu tiền.
 3. Phần mềm hiển thị danh sách thông tin học sinh của lớp đó và thông tin đợt thu: Số phải thu: tổng số phải thu của mỗi lớp, Số đã thu: số đã thu của mỗi lớp tính đến thời điểm hiện thời, Thực thu = Số phải thu – Số đã thu.
  Trường hợp phụ huynh nộp thiếu số tiền cần phải nộp, anh/chị thực hiện nhập lại số thực thu chính là số tiền thực tế phụ huynh nộp.
  Lưu ý: Trường hợp học sinh có thay đổi thông tin về Số lượng, đơn giá, nộp thừa, nộp thiếu, tình trạng đăng ký khoản thu, anh/chị nhấn vào tên học sinh để thực hiện thu chi tiết theo học sinh.
 4. . Chọn Ngày thu.
  Bỏ tích chọn đối với những học sinh chưa đóng khoản thu nào. Nhập ghi chú cho học sinh (nếu có)
 5. Phần mềm đã mặc định Hình thức thu mà anh/chị đã thiết lập,  tuy nhiên anh/chị có thể lựa chọn lại Hình thức thu theo đúng thực tế.
  Đối với hình thức thu chuyển khoản, chọn ngân hàng nhà trường sử dụng thu tiền
 6. Nhấn Thu tiền hoặc Thu tiền và In để ghi nhận thu tiền cho cả lớp đồng thời in chứng từ thu tiền.

Xem hướng dẫn các bước thu tiền chi tiết theo lớp tại đây

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ