1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R105_9/1/2021
 5. Kế toán mong muốn nhanh chóng đăng ký các khoản thu thêm khi đi học ngày thứ 7 cho một loạt học sinh

Kế toán mong muốn nhanh chóng đăng ký các khoản thu thêm khi đi học ngày thứ 7 cho một loạt học sinh

 • Trước phiên bản R105: Tại một số trường mầm non có tổ chức học và ăn bán trú thứ 7. Để thu được tiền học, tiền ăn bán trú của học sinh học thứ 7, kế toán phải tìm từng học sinh để tích chọn đăng ký cho từng khoản thu của thứ 7 hoặc nhập khẩu danh sách đăng ký khoản thu từ tệp excel vào phần mềm. Việc này khiến kế toán mất nhiều thời gian để thực hiện.
 • Từ phiên bản R105: Phần mềm bổ sung tính năng sao chép đăng ký ở màn hình Đăng ký khoản thu giúp kế toán nhanh chóng đăng ký các khoản thu thêm khi đi học ngày thứ 7 cho một loạt học sinh.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu
 2. Chọn Xem theo Tổng hợp\Sao chép
  • Chọn Phạm vi sao chép đăng ký khoản thu.
  • Chọn khoản thu sao chép
  • Chọn khoản thu cần sao chép
 3. Nhấn Đồng ý, phần mềm tự động sao chép danh sách học sinh đăng ký khoản thu từ khoản thu sao chép sang khoản thu cần sao chép.
Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ