1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R105_9/1/2021
 5. Kế toán mong muốn phần mềm tự động tính số tháng học sinh lớp 1 phải đóng BHYT để tiết kiệm thời gian thao tác

Kế toán mong muốn phần mềm tự động tính số tháng học sinh lớp 1 phải đóng BHYT để tiết kiệm thời gian thao tác

Câu chuyện nghiệp vụ: Đối với học sinh khối lớp 1, số tiền phải đóng BHYT của học sinh sẽ khác nhau dựa vào tháng sinh trước 30/9 hay sau 30/9. Đối với học sinh có ngày sinh trước ngày 30/9 thì phải nộp số tiền BHYT 15 tháng, còn với học sinh có ngày sinh trong khoảng thời gian 1/10 – 31/12 sẽ nộp 12 – 14 tháng.

 • Trước phiên bản R105: Khi đăng ký khoản thu BHYT, phần mềm chỉ cho phép học sinh có đăng ký hay không đăng ký, khi lập đợt thu phần mềm tự động tính chung toàn bộ học sinh theo một mức tiền. Sau đó kế toán phải thực hiện thủ công đối chiếu và tính lại số tiền BHYT phải thu của từng học sinh. Việc này khiến kế toán mất nhiều thời gian thực hiện và dễ xảy ra sai sót.
 • Từ phiên bản R105: Khi lập đợt thu, phần mềm kiểm tra ngày sinh của học sinh, tự động tính số tháng phải đóng BHYT giúp kế toán tiết kiệm thao tác và thời gian.

Các bước thực hiện:

 • Với các trường Tiểu học hoặc Liên cấp có Tiểu học, phần mềm mặc định mang đi khoản thu BHYT, anh/chị không được phép xóa khoản thu này.
 • Để phần mềm tự động tính toán chính xác số tháng phải đóng BHYT của học sinh lớp 1, anh/chị vui lòng nhập đầy đủ thông tin ngày/tháng/năm sinh của học sinh tại phần Danh sách học sinh.

Với khách hàng mua MISA QLTH sau khi phiên bản R105 phát hành

 1. Phần mềm mặc định mang đi khoản thu BHYT với mức thu và kỳ thu theo năm học.
 2. Phần mềm tự động tính số tháng phải đóng tiền Bảo hiểm y tế dựa theo thông tin ngày sinh của học sinh như sau:

Với khách hàng đã sử dụng/đã mua MISA QLTH Khoản thu từ trước phiên bản R105 phát hành

Trước khi lập đợt thu tháng mới, anh/chị thực hiện chỉnh sửa thông tin khoản thu BHYT để phần mềm tự động tính đúng số tháng phải đóng tiền BHYT theo hướng dẫn như sau:

 1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Danh sách khoản thu
 2. Nhấn vào biểu tượng cây bút tại khoản thu BHYT để thực hiện chỉnh sửa thông tin khoản thu.
  • Nhập lại thông tin Mức thu theo thángKỳ thu theo Năm học
  • Nhấn Lưu
 3. Khi lập đợt thu, phần mềm tự động kiểm tra ngày sinh của học sinh, tự động tính số tháng phải đóng BHYT.

Lưu ý: Trường hợp trong danh sách học sinh khối lớp 1 có học sinh chưa có ngày sinh, phần mềm hiển thị thông báo như sau:

Anh chị thực hiện nhập ngày sinh của học sinh. Trường hợp anh/chị không nhập ngày sinh nào thì phần mềm mặc định học sinh đó phải đóng 12 tháng tiền BHYT.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ