Biến động

  1. Phụ huynh đến nộp tiền cuối tháng khi đã có kết quả điểm danh của tháng đó, muốn nộp đúng số buổi tháng đó đã sử dụng, không muốn nộp thừa tiền (các khoản có hoàn lại)
  2. Trường phát sinh thêm vào khoản thu cần thu, làm sao để bổ sung vào đợt thu đã lập?
  3. Trường có học sinh chuyển lớp, làm thế nào để chuyển danh sách thu tiền sang lớp mới?
  4. Đợt thu đã được lập nhưng kế toán được thông báo về học sinh đăng ký thêm, muốn bổ sung vào đợt thu thì làm như thế nào?
  5. Đợt thu đã được lập nhưng có học sinh chuyển đến, kế toán muốn thực hiện thu luôn vào đợt thu thì làm như thế nào?
  6. Học sinh chuyển đến đã đưa vào đợt thu nhưng chỉ muốn thu số tiền ít hơn các học sinh khác thì làm thế nào?
  7. Kế toán đã đưa học sinh chuyển đến vào trong đợt thu, làm thế nào để thông báo thu tiền cho riêng học sinh này (phụ huynh có dùng SISAP)?
Cập nhật 23/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ