1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Tiểu học
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Tôi muốn lưu các mẫu nhận xét để ghi nhanh cho nhiều học sinh vào cuối học kỳ?

Tôi muốn lưu các mẫu nhận xét để ghi nhanh cho nhiều học sinh vào cuối học kỳ?

Nội dung

Trả lời

Để tạo, lưu các mẫu nhận xét sử dụng cuối kỳ, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 22/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ