1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Tôi muốn lưu các mẫu nhận xét để ghi nhanh cho nhiều học sinh vào cuối học kỳ thì làm thế nào?

Tôi muốn lưu các mẫu nhận xét để ghi nhanh cho nhiều học sinh vào cuối học kỳ thì làm thế nào?

Nội dung

Trả lời

Để tạo, lưu các mẫu nhận xét sử dụng cuối kỳ, anh/chị có thể thêm từng mẫu nhận xét hoặc nhập khẩu mẫu nhận xét như sau:

 1. Vào Danh mục, chọn Mẫu nhận xét.
 2. Thêm hoặc nhập khẩu mẫu nhận xét theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 3. Sau khi hoàn tất lưu mẫu nhận xét, anh/chị vào Học tập rèn luyện\Nhận xét.
  • Chọn học sinh, nhấn Nhận xét nhanh.
  • Nhấn vào dấu mũi tên để hiện thị danh sách mẫu nhận xét và chọn nhanh nhận xét phù hợp.
  • Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu.
Cập nhật 17/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ