1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp THCS/THPT
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Ban Giám hiệu muốn Giáo viên tự nhập điểm cho các lớp được phân công giảng dạy thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Ban Giám hiệu muốn Giáo viên tự nhập điểm cho các lớp được phân công giảng dạy thì làm thế nào?

Ban Giám hiệu muốn Giáo viên tự nhập điểm cho các lớp được phân công giảng dạy thì làm thế nào?

Để giáo viên tự nhập điểm cho các lớp được phân công giảng dạy, Quản trị hệ thống cần thực hiện các bước sau:

 1. Tạo và cấp tài khoản đăng nhập cho tất cả các giáo viên tham gia giảng dạy theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 2. Ghi nhận thông tin Phân công giảng dạy cho các giáo viên trong trường theo hướng dẫn tại đây.
 3. Thiết lập phân quyền cho các tài khoản theo hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 17/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ