1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Tiểu học
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Ban Giám hiệu muốn Giáo viên tự nhập điểm cho các lớp được phân công giảng dạy?

Ban Giám hiệu muốn Giáo viên tự nhập điểm cho các lớp được phân công giảng dạy?

Nội dung

Trả lời

Để Giáo viên tự nhập điểm cho các lớp được phân công giảng dạy, Quản trị hệ thống cần thực hiện các bước sau:

  • Cấp tài khoản đăng nhập cho tất cả các giáo viên tham giả giảng dạy.
    Xem chi tiết hướng dẫn tại đây
  • Ghi nhận thông tin Phân công giảng dạy.
    Xem chi tiết hướng dẫn tại đây
Cập nhật 22/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ