1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Phụ huynh đến nộp tiền cuối tháng khi đã có kết quả điểm danh của tháng đó, muốn nộp đúng số buổi tháng đó đã sử dụng, không muốn nộp thừa tiền (các khoản có hoàn lại) thì làm thế nào?

Phụ huynh đến nộp tiền cuối tháng khi đã có kết quả điểm danh của tháng đó, muốn nộp đúng số buổi tháng đó đã sử dụng, không muốn nộp thừa tiền (các khoản có hoàn lại) thì làm thế nào?

Nội dung

Trả lời

 • Luồng nghiệp vụ thông thường: Với khoản thu có hoàn lại buổi nghỉ, kế toán xác định số buổi ăn của 1 tháng để thu trước tiền của phụ huynh, sau đó cuối tháng sẽ dựa vào kết quả điểm danh để biết học sinh đó thực tế ăn bao nhiêu buổi, còn bao nhiêu buổi thừa sẽ trừ sang tháng tiếp theo
 • Tình huống: Đến thời điểm có kết quả điểm danh cuối tháng thì phụ huynh mới đến nộp tiền. Khi đó kế toán đã xác định được học sinh đó ăn bao nhiêu buổi trong tháng => Phụ huynh chỉ muốn nộp phần tiền ăn đó, không muốn nộp thừa như cách tính ở đầu tháng của kế toán

Cách thực hiện:

 1. TH1: Học sinh không có buổi hoàn lại từ tháng trước
  • Ví dụ tháng 1 không có tiền hoàn lại, tháng 2 ăn 8 buổi
  • Kế toán vào Thu theo học sinh đó, sửa lại SL của tiền ăn = số lượng buổi học sinh đã ăn trong tháng (theo kết quả điểm danh) và thu tiền:
 2. TH2: Học sinh có buổi hoàn lại từ tháng trước
 • Ví dụ: Tháng 12 tồn 14 buổi, khi lập đợt thu tháng 1 SL đăng ký của học sinh = 22, kết quả điểm danh tháng 1 học sinh đi học 8 buổi => Kế toán muốn SL của tháng 1 là 8 để trừ đi 8 buổi tồn của tháng 12, phụ huynh không cần đóng tiền của tháng 1 => Chuyển 14-8=6 buổi còn tồn tháng 12 vào tháng 3 sử dụng tiếp
 • Bước 1: Vào đợt thu tháng 1, sửa lại SL đăng ký của học sinh = 8 => Lưu lại
 • Trước khi sửa:
 • Sau khi sửa:
 • Bước 2: Thực hiện cập nhật đợt thu cho học sinh Nguyễn Diệp Anh để chỉ lấy 8 buổi từ số buổi tồn tháng 12, còn 6 buổi tồn tháng 12 để tháng 2 sử dụng
 • Bước 3: Sau khi cập nhật thì đợt thu tháng 1 sẽ hiển thị đúng: số buổi hoàn trả =8, số phải thu = 0 => Thu tiền của học sinh
 • Bước 4: Chốt đợt thu tháng 1
 • Bước 5: Lập đợt thu tháng 2 sẽ có trừ đi 6 buổi còn lại của tháng 12 chuyển sang
Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ