1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Trường phát sinh khoản thu mới, muốn chỉ quan tâm đăng ký cho khoản thu đó để không bị rối thì làm như thế nào?

Trường phát sinh khoản thu mới, muốn chỉ quan tâm đăng ký cho khoản thu đó để không bị rối thì làm như thế nào?

Anh/chị thực hiện như sau:

  1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu.
  2. Bên góc trái màn hình hiển thị danh sách toàn bộ khoản thu mà anh/chị đã lập ở màn hình danh sách khoản thu.
  3. Anh/chị chỉ cần tích chọn vào ô tên khoản thu nào thì danh sách sẽ chỉ còn khoản thu này để đăng ký.
Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ