1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Lập danh sách miễn giảm để làm gì?

Lập danh sách miễn giảm để làm gì?

Nội dung

Trả lời

  1. Khai báo danh sách này giúp kế toán in các báo cáo về miễn, giảm. Ngoài ra khi học sinh được khai báo miễn, giảm kèm thời gian miễn giảm thì với các đợt thu trong thời gian miễn, giảm học sinh sẽ được tự động miễn, giảm đi số tiền tương ứng.
  2. Xem hướng dẫn lập danh sách miễn giảm tại đây
Cập nhật 17/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ