1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Chọn nhóm thu cho 1 khoản thu để làm gì?

Chọn nhóm thu cho 1 khoản thu để làm gì?

Trả lời

  1. Thông tin nhóm khoản thu để xác định các khoản thu có cùng tính chất và mong muốn thể hiện lên báo cáo chỉ là tên của nhóm khoản thu.
    Ví dụ: Khoản tiền năng khiếu có rất nhiều môn như: Võ, vẽ, nhảy,.. các môn này đều thu hàng tháng nhưng mức thu lại khác nhau. Kế toán muốn khoản thu ở trên báo cáo chỉ là Năng khiếu thì sẽ khai báo nhóm khoản thu Năng khiếu và các khoản thu Võ, Vẽ, Nhảy,… thuộc nhóm khoản thu này.
  2. Xem hướng dẫn thêm các danh mục nhóm khoản thu tại đây
Cập nhật 29/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ