1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Kế toán muốn in được Biên lai thu tiền/ Phiếu thu 1 liên A5 thì làm thế nào?

Kế toán muốn in được Biên lai thu tiền/ Phiếu thu 1 liên A5 thì làm thế nào?

Trả lời:

  1. Vào Hệ thống\Danh mục\Danh sách chứng từ, thông báo thu tiền.
  2. Chọn Thêm mẫu.
  3. Chọn loại mẫu (Chứng từ/Thông báo thu tiền)  và khổ giấy (A4/A5), nhấn Tùy chỉnh.
  4. Thiết lập các thông tin trên chứng từ thu tiền.
Cập nhật 05/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ