1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để gõ được số lẻ (Số thập phân) trên Đợt thu?

Làm thế nào để gõ được số lẻ (Số thập phân) trên Đợt thu?

Tại một số trường có thời gian học là số lẻ, ví dụ Học kì I học có 3,5 tháng. Khi lập đợt thu Kế toán muốn nhập đúng số lượng tháng phát sinh để thu tiền vui lòng làm thei hướng dẫn sau:

Bước 1: Thiết lập lại định dạng số thập phân

  • Vào Hệ thống\Thiết lập định dạng số.
  • Nhập số thập phân cần hiển thị cho các mục tương ứng. Ví dụ muốn nhập số lượng 3,5 thì thiết lập số lượng có 1 số thập phân.

Bước 2: Chỉnh về số lượng thập phân khi lập/chỉnh sửa Đợt thu

  • Vào Quản lý thu\Đợt thu\Lập đợt thu.
  • Điền số lượng là số lẻ tương ứng.

Lưu ý: Trường hợp trong một đợt thu có học sinh đóng tháng số nguyên, có học sinh đóng số tháng lẻ, khi đó anh/chị thực hiện chỉnh sửa lại số liệu đợt thu theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 08/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ