Theo dõi bệnh

Mục đích

Giúp cán bộ y tế theo dõi bệnh của học sinh tại trường.

Các bước thực hiện

 • Vào phân hệ Y tế\Theo dõi bệnh. Tại đây, anh/chị thực hiện Thêm/Sửa/Xóa bệnh của học sinh theo đúng thực tế đơn vị.

I. Thêm mới

 1. Nhấn Thêm mới để ghi nhận bệnh của học sinh.
 2. Khai báo thông tin về ca bệnh:
  • Nhập Ngày, giờ ghi nhận
  • Chọn Họ và tên học sinh từ danh sách, phần mềm tự động lấy lên thông tin Mã học sinh và lớp của học sinh đó
  • Chọn Tên bệnh từ danh sách mà anh/chị đã khai báo tại mục Danh mục bệnh
  • Nhập thông tin Nơi điều trị, Tình trạng bệnh
   Trường hợp chọn Tình trạng bệnh là Đã khỏi, anh/chị cần nhập thêm thông tin Ngày khỏi bệnh.
 3. Nhấn Lưu

II. Chỉnh sửa thông tin

 1. Nhấn biểu tượng cây bút tại theo dõi bệnh muốn chỉnh sửa thông tin
 2. Thực hiện chỉnh sửa thông tin
 3. Nhấn Lưu

III. Xóa thông tin theo dõi bệnh

 1. Nhấn biểu tượng thùng rác tại theo dõi bệnh muốn xóa thông tin.
 2. Nhấn Xóa
Cập nhật 21/01/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ