Hồ sơ sức khỏe

Mục đích

Giúp cán bộ y tế theo dõi, tra cứu được hồ sơ sức khoẻ của các học sinh trong trường.

Các bước thực hiện

  1. Vào phân hệ Y tế, chọn Hồ sơ sức khoẻ.
  2. Tại đây, phần mềm hiển thị danh sách học sinh kèm các thông tin chi tiết của học sinh như:
    • Thông tin cá nhân và liên hệ khẩn cấp
    • Kết quả khám sức khỏe: hiển thị kết quả sau khi anh/chị thực hiện Khám sức khỏe định kỳ
    • Bệnh mãn tính: anh/chị có thể bổ sung/chỉnh sửa/xóa thông tin bệnh mãn tính mà học sinh đang mắc để theo dõi.
    • Theo dõi bệnh, sự cố y tế: hiển thị danh sách tổng hợp các sự cố y tế (được ghi nhận tại màn hình Sự cố y tế) cũng như các bệnh được ghi nhận tại màn hình (theo dõi bệnh) mà học sinh đã/đang trong quá trình chữa trị.
Cập nhật 22/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ