Sự cố y tế

Mục đích

Giúp cán bộ y tế ghi nhận các sự cố y tế của học sinh tại trường.

Các bước thực hiện

 • Vào phân hệ Y tế\Sự cố y tế. Tại đây, anh/chị thực hiện Thêm/Sửa/Xóa sự cố y tế theo đúng thực tế đơn vị.

I. Thêm sự cố y tế

 1. Nhấn Thêm mới để ghi nhận sự cố y tế phát sinh tại đơn vị
 2. Khai báo thông tin về Sự cố y tế:
  • Nhập Ngày, giờ xảy ra sự cố.
  • Chọn Họ và tên học sinh từ danh sách, phần mềm tự động lấy lên thông tin Mã học sinh và lớp của học sinh đó
  • Chọn Loại sự cố.
  • Nhập thông tin tả về sự cố y tế: Hiện tượng, Biện pháp xử lý, Mức độ xử lý,….
  • Nhập ghi chú (nếu có)
 1. Nhấn Lưu

II. Chỉnh sửa thông tin sự cố y tế

 1. Nhấn biểu tượng cây bút tại sự cố y tế muốn chỉnh sửa thông tin
 2. Thực hiện chỉnh sửa thông tin về sự cố y tế.
 3. Nhấn Lưu

III. Xóa thông tin sự cố y tế

 1. Nhấn biểu tượng thùng rác tại sự cố y tế muốn xóa thông tin.
 2. Nhấn Đồng ý
Cập nhật 22/01/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ