1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Tiểu học
  4. Báo cáo, sổ sách
  5. HS – BC32: Danh sách theo dõi phổ cập giáo dục

HS – BC32: Danh sách theo dõi phổ cập giáo dục

Mục đích

Giúp giáo vụ in danh sách theo dõi phổ cập giáo dục gửi cấp trên.

Các bước thực hiện

  1. Vào Báo cáo\Phổ cập giáo dục
  2. Lựa chọn năm học cần in báo cáo
  3. Chọn Phạm vi (Toàn trường/Khối/Lớp) 
  4. Nhấn Đồng ý

Cập nhật 12/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ