1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để sắp xếp lại danh sách lớp học?

Làm thế nào để sắp xếp lại danh sách lớp học?

Anh/chị sử dụng tính năng Sắp xếp thứ tự trên màn hình Danh sách lớp học.

Các bước thực hiện
  1. Vào Hệ thống\Danh sách lớp học.
  2. Nhấn vào Sắp xếp thứ tự để sắp xếp lại thứ tự các lớp trên danh sách lớp học.
  3. Chọn khối lớp cần sắp xếp.
  4. Thực hiện sắp xếp lại danh sách lớp theo nhu cầu đơn vị.
  5. Nhấn Lưu.
Cập nhật 11/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ