1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Nếu khai báo lớp sai muốn sửa thì làm thế nào?

Nếu khai báo lớp sai muốn sửa thì làm thế nào?

Để sửa lại thông tin lớp học, anh/chị sử dụng tính năng Sửa thông tin lớp học

Các bước thực hiện
  1. Vào Hệ thống\Danh sách lớp học.
  2. Nhấn biểu tượng chiếc bút hoặc nhấp đúp chuột tại thông tin lớp học cần sửa.
  3. Sau khi hoàn tất sửa thông tin, nhấn Lưu.
  4. Trường hợp thông tin bị sai nhiều thì anh/chị nhấn vào biểu tượng thùng rác để  Xóa lớp học. Sau đó thực hiện Thêm mới lại lớp học.
    Lưu ý: Anh/chị không thể xóa những lớp đã phát sinh đợt thu
Cập nhật 11/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ