1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Nhà trường không thu tiền ăn vào đầu tháng mà cuối tháng để có số buổi ăn chính xác của học sinh rồi mới thu, phải làm thế nào?

Nhà trường không thu tiền ăn vào đầu tháng mà cuối tháng để có số buổi ăn chính xác của học sinh rồi mới thu, phải làm thế nào?

Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Cuối tháng sửa Số lượng đăng kí theo số thực tế trên đợt thu.
 • Trên giao diện danh sách đợt thu, nhấn Xem chi tiết\Nhập chi tiết, sửa lại số lượng của khoản thu Tiền ăn cho từng Học sinh tương ứng. Chi tiết theo Cách 1 tại đây.
 • Hoặc anh/chị có thể dùng chức năng nhập khẩu cập nhật đợt thu để cập nhật hàng loạt cho HS theo hướng dẫn Cách 2 tại đây.
 • Sau khi chỉnh lại số liệu trên đợt thu, anh/chị thực hiện Thu tiền.
Trường hợp 2: Cuối tháng khi Thu tiền sẽ sửa lại số lượng theo số thực tế.
 1. Vào Quản lý thu\Thu tiền
 2. Nhập tên học sinh cần thay đổi số lượng buổi ăn chính xác vào thanh tìm kiếm nhanh, nhấn Xem chi tiết.
 3. Tích vào dòng đợt thu có khoản thu tương ứng, nhập chính xác số ngày ăn thực tế tại SL đăng ký, phần mềm tự động tính lại số tiền phải thu của học sinh đó.
  Nhấn Thu tiền để hoàn tất cập nhật và thu tiền cho học sinh.
Cập nhật 07/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ