1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Muốn có danh sách đăng ký khoản thu để gửi cho giáo viên đăng ký hoặc sửa đăng ký từng tháng thì làm thế nào?

Muốn có danh sách đăng ký khoản thu để gửi cho giáo viên đăng ký hoặc sửa đăng ký từng tháng thì làm thế nào?

Anh/chị có thể in danh sách đăng ký khoản thu và gửi cho giáo viên hoặc xuất danh sách dưới dạng Excel để gửi về từng lớp cho giáo viên đăng ký khoản thu.

Cách 1: In danh sách đăng ký khoản thu trên màn hình đăng ký khoản thu
 1. Vào Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu.
 2. Nhấn vào biểu tượng máy in để in danh sách đăng ký.
 3. Khai báo các tham số trên danh sách:

  • In theo: Lớp hoặc Học sinh
  • Phạm vi: Lựa chọn phạm vi anh/chị muốn in danh sách Toàn trường/Khối/Lớp.
  • CAnh/chị lựa chọn Xem theo: Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu và chọn khoản thu/nhóm khoản thu muốn in.
 4. Nhấn Đồng ý
Cách 2: Xuất danh sách excel ra để gửi về từng lớp cho giáo viên đăng ký khoản thu
 1. Vào Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu, chọn Nhập khẩu
 2. Tải tệp mẫu Excel nhập khẩu danh sách đăng ký khoản thu do phần mềm cung cấp.
 3. Anh/chị gửi file mẫu này cho GVCN để thực hiện đăng ký
 4. GVCN gửi lại tệp đã đăng ký cho kế toán, anh/chị thực hiện nhập khẩu lại File đã điền kết quả vào phần mềm.
Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ