1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm sao để sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự để khi in ra phiếu thu sẽ đúng thứ tự alphabet cho dễ tìm?

Làm sao để sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự để khi in ra phiếu thu sẽ đúng thứ tự alphabet cho dễ tìm?

Anh/chị sử dụng tính năng Sắp lại thứ tự trên màn hình Danh sách học sinh để sắp xếp lại danh sách học sinh theo thứ tự Alphabet.

Các bước thực hiện
  1. Vào Hệ thống\Danh sách học sinh.
  2. Nhấn biểu tượng ba chấm, chọn Sắp lại thứ tự.
  3. Nhấn Sắp xếp theo Alphabet để sắp xếp lại thứ tự danh sách học sinh theo Alphabet.
  4. Hoặc chọn từng học sinh, nhấn Lên đầu, Xuống cuối, Chuyển lên, Chuyển xuống để thay đổi vị trí.
  5. Nhấn Lưu để hoàn tất.
Cập nhật 29/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ