1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Trường có học sinh chuyển lớp, làm thế nào để chuyển danh sách thu tiền sang lớp mới?

Trường có học sinh chuyển lớp, làm thế nào để chuyển danh sách thu tiền sang lớp mới?

Các bước thực hiện

 1. Vào Hệ thống\Danh sách học sinh.
 2. Tích chọn học sinh chuyển lớp, nhấn Xếp vào lớp, chọn lớp học sinh chuyển đến.
 3. Màn hình hiển thị thông báo chuyển lớp thành công cho học sinh. Anh/chị chọn Cập nhật đợt thu để đổi lớp cho học sinh trong đợt thu hiện tại.
 4. Phần mềm tự động điều hướng sang mục Quản lý thu\Đợt thu. Anh/chị chọn đợt thu cần thu học sinh vừa chuyển lớp, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm và chọn Cập nhật đợt thu.
 5. Chọn Thực hiện tại mục Cập nhật miễn giảm, lớp học, số tiền tồn cho Học sinh để chuyển danh sách thu tiền của học sinh sang lớp mới.
 6. Tại đây phần mềm tự động lấy lên thông tin học sinh vừa thay đổi lớp học. Anh/chị tích chọn học sinh và nhấn Cập nhật để chuyển học sinh vào đợt thu của lớp mới.
 7. Quay lại đợt thu vừa cập nhật, thông tin của học sinh mới chuyển đến sẽ được hiển thị trong danh sách học sinh của lớp vừa chuyển vào.
  Lưu ý: Trường hợp anh/chị lập đợt thu mới sau khi chuyển lớp cho học sinh, phần mềm tự động cập nhật thông tin học sinh trong danh sách lớp vừa chuyển vào.
Cập nhật 31/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ