1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Muốn sửa lại số tiền khi thực hiện thu tiền thì làm như thế nào?

Muốn sửa lại số tiền khi thực hiện thu tiền thì làm như thế nào?

Trường hợp phụ huynh đến đóng tiền và phát hiện có sự thay đổi nộp thừa, thiếu số tiền thì anh/chị sử dụng tính năng chỉnh sửa khi thực hiện thu tiền.

Các bước thực hiện

  1. Vào Quản lý thu\Thu tiền.
  2. Nhập tên học sinh cần chỉnh sửa trên thanh tìm kiếm, chọn Xem chi tiết.

  3. Anh/chị tích vào dòng các Đợt thu cần thu, nếu số tiền nhận từ phụ huynh nhỏ hơn số phải thu, anh/chị nhập số tiền vào mục Số tiền nhận:

4. Nếu phụ huynh nộp số tiền nhiều hơn số phải nộp thì anh chị nhập số tiền phụ huynh đóng tại mục Số tiền nhận.

  • Phần mềm tự động sinh số dư đầu kỳ ngay trên phần mềm.
  • Anh/ chị có thể tích chọn Trả lại tiền thừa hoặc Ghi vào số dư.
  • Trường hợp chọn Ghi vào số dư: Khi đó ở lần thu tiếp theo, khi nhấn thu tiền phần mềm sẽ tự động chuyển số dư sang và trừ vào số phải thu của học sinh đó.
  • Nhấn Thu tiền.
Cập nhật 07/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ