1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tại sao không có khoản thu để khai báo miễn giảm?

Tại sao không có khoản thu để khai báo miễn giảm?

Nguyên nhân

Do anh/chị chưa tích chọn đăng ký miễn giảm cho khoản thu đó.

Hướng dẫn thực hiện

Để đăng ký miễn giảm cho khoản thu, anh/chị sử dụng tính năng Chỉnh sửa khoản thu:

  1. Vào Lập kế hoạch thu\Lập danh sách khoản thu
  2. Nhấn vào biểu tượng cây bút tại khoản thu mà anh/chị muốn đăng ký miễn giảm.
  3. Tích chọn Áp dụng miễn giảm để đăng ký miễn giảm cho khoản thu đó.
  4. Nhấn Lưu để hoàn tất.
Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ