1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tại sao khi lập đợt thu mới không gõ được số hoàn trả?

Tại sao khi lập đợt thu mới không gõ được số hoàn trả?

Nguyên nhân

Do phần mềm không cho phép nhập trực tiếp số hoàn trả tháng trước trên Đợt thu mới.

Cách xử lý

Để hiển thị số hoàn trả tháng trước khi lập đợt thu mới, anh/chị cần Chốt đợt thu tháng trước. Phần mềm tự động lấy lên số hoàn trả tháng trước khi Lập đợt thu mới.

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý thu/ Đợt thu/ Xem chi tiết, chọn đến dòng học sinh cần sửa số hoàn trả, tích vào biểu tượng thùng rác cuối hàng và nhấn xóa.

Bước 2: Vào Quản lý thu/ Chốt đợt thu/ Chọn đến đợt thu tháng trước/Nhấn Hủy chốt đợt (nếu đợt thu đã chốt)/ Sửa lại số hoàn trả/ Nhấn chốt đợt thu.

Anh/chị xem thêm hướng dẫn chi tiết thao tác nhập Chốt đợt thu tại đây.

Bước 3: Vào Quản lý thu/ Đợt thu/ Chọn đợt thu tháng này/ Sử dụng chức năng Bổ sung học sinh để thêm lại các học sinh đó vào đợt thu mới/Sau đó thực hiện Cập nhật đợt thu

Anh/chị xem thêm hướng dẫn chi tiết thao tác Xóa học sinh/ Bổ sung học sinh/ Cập nhật đợt thu theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 11/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ