1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Đợt thu tháng 9 đã thu tiền nhưng in Sổ thu thanh toán chọn thời gian tháng 9 không lên số liệu?

Đợt thu tháng 9 đã thu tiền nhưng in Sổ thu thanh toán chọn thời gian tháng 9 không lên số liệu?

Nguyên nhân

Tại bước Thu tiền, anh/chị đang để ngày thu tiền thuộc tháng khác (Ví dụ tháng 10).

Hướng dẫn thực hiện

Trường hợp 1: Cần in Sổ thu thanh toán của đợt thu tháng 9 đúng trong tháng 9

  1. Anh/chị vào Quản lý thu\Thu tiền, chọn thu theo lớp hoặc thu theo học sinh (nếu mới phát sinh thu một vài học sinh). Lọc trạng thái đã thu đủ/chưa thu đủ sau đó thực hiện Hủy thu tiền.
  2. Anh/chị vào Quản lý thu\Thu tiền, thực hiện thu tiền lại theo từng lớp, học sinh, tại bước này điền lại ngày thu tiền thuộc tháng 9.
  3. Vào Báo cáo, in lại Sổ thu và thanh toán và chọn thời gian là tháng 9.

Trường hợp 2: Nếu anh/chị không muốn chỉnh lại ngày thu tiền, khi in Sổ thu và thanh toán anh/chị chọn lại Thời gian thu theo tháng thực tế của ngày thu tiền, Ví dụ ngày thu đang để thuộc tháng 10 thì in sổ sẽ chọn là tháng 10.

Cập nhật 10/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ