1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Trên danh sách khoản thu đã thấy khoản thu nhưng khi lập đợt thu lại không có thì làm như thế nào?

Trên danh sách khoản thu đã thấy khoản thu nhưng khi lập đợt thu lại không có thì làm như thế nào?

Nguyên nhân

Do khoản thu anh/chị vừa khai báo có Kỳ thu là tháng A, còn thời điểm anh/chị Lập đợt thu là tháng B.

Cách xử lý

Trường hợp này anh/chị xác định xem Khoản thu đó cần thu vào tháng nào, sau đó thực hiện:

  1. Vào Lập kế hoạch thu\Danh sách khoản thu, nhấn vào biểu tượng cây bút hoặc đúp chuột tại khoản thu mới thêm cần chỉnh sửa.
  2. Thực hiện chỉnh sửa Thời điểm thu tương ứng với thời gian anh/chị cần Lập đợt thu.

Lưu ý:Với những khoản thu chọn nhóm khoản thu, anh/chị cần thực hiện chỉnh sửa Thời điểm thu của Nhóm khoản thu theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 08/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ