1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R100.01
  5. Kế toán mong muốn in hàng loạt hóa đơn đã phát hành để làm chứng từ lưu trữ tại đơn vị

Kế toán mong muốn in hàng loạt hóa đơn đã phát hành để làm chứng từ lưu trữ tại đơn vị

  • Trước phiên bản R100.01: Phần mềm cho phép in hóa đơn điện tử  đã phát hành ra giấy để lưu trữ, tuy nhiên chỉ được phép in từng hóa đơn một. Việc này khiến kế toán mất nhiều thời gian để thực hiện.
  • Từ phiên bản R100.01: Cho phép kế toán in hàng loạt hóa đơn đã phát hành để lưu trữ tại đơn vị.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Khoản thu\Hóa đơn điện tử\Danh sách hóa đơn
  2. Tại đây phần mềm tự động lấy lên danh sách hóa đơn anh/chị đã cấp. Anh/chị tìm kiếm hóa đơn theo Ngày, Trạng thái hoặc nhập trực tiếp Số hóa đơn, Tên học sinh/Tên Khách hàng, Mã SISAP/Mã số thuế
  3. Tích chọn hóa đơn điện tử cần in, nhấn vào biểu tượng máy in
  4. Sau khi kiểm tra lại số lượng hóa đơn cần in, nhấn Xác nhận

Xem hướng dẫn Phát hành hóa đơn tại đây

Xem hướng dẫn xem Danh sách hóa đơn tại đây

Cập nhật 05/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ