1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R100.01
 5. Kế toán mong muốn nhanh chóng lấy được kết quả điểm danh của GVCN khi tính số tiền theo buổi học sinh phải nộp

Kế toán mong muốn nhanh chóng lấy được kết quả điểm danh của GVCN khi tính số tiền theo buổi học sinh phải nộp

 • Trước phiên bản R100.01: GVCN thực hiện điểm danh, theo dõi số buổi học sinh nghỉ/học, sau đó tổng hợp số liệu gửi kế toán nhà trường để làm căn cứ tính số phải thu. Kế toán phải nhập bằng tay số buổi nghỉ/học vào phần mềm. Việc này khiến kế toán mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót khi thực hiện.
 • Từ phiên bản R100.01: Bổ sung tính năng Nhập khẩu Chốt đợt thu, cho phép kế toán nhập nhanh số buổi nghỉ/học của học sinh vào phần mềm.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Quản lý thu\Chốt đợt thu
 2. Nhấn Xem chi tiết, chọn đợt thu: chọn theo tháng, khối,lớp.
  Nhấn Nhập khẩu để chỉnh sửa nhanh thông tin Chốt đợt thu
 3. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu do phần mềm cung cấp.
 4. Thực hiện chỉnh sửa thông tin chốt đợt thu: Số lượng hoàn trả, số lượng thực tế

  • Tệp mẫu này đã bao gồm thông tin đợt thu mà anh/chị muốn nhập khẩu: thông tin học sinh, số lượng, đơn giá, thành tiền.
  • Anh/chị không được phép sửa các thông tin sau trên tệp mẫu nhập khẩu: học sinh, tiền hoàn trả, tổng tiền hoàn trả, đơn giá, các khoản thu đã phát sinh lập đợt thu ở tháng sau.
 5. Chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được thay đổi để nhập khẩu vào phần mềm, chọn lớp muốn nhập khẩu.
  Lưu ý: Trường hợp không muốn nhập khẩu lớp nào thì nhấn biểu tượng này sau sheet lớp đó.
 6. Nhấn Tiếp tục, phần mềm chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu
 7. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
  Lưu ý: Có thể xem kết quả nhập khẩu chi tiết bằng cách chọn tải tệp dữ liệu không hợp lệ để chỉnh sửa và nhập khẩu lại.
 8. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin đợt thu hợp lệ vào phần mềm.

Xem các bước hướng dẫn nhập khẩu chốt đợt thu tại đây.

Cập nhật 05/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ