1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R100.01
  5. MISA mong muốn kịp thời gửi được thông điệp đến cho khách hàng để khách hàng nhanh chóng nắm bắt được thông tin

MISA mong muốn kịp thời gửi được thông điệp đến cho khách hàng để khách hàng nhanh chóng nắm bắt được thông tin

  • Từ phiên bản 100.01: MISA gửi thông điệp đến cho khách hàng để khách hàng nhanh chóng nắm bắt được thông tin.

Các bước thực hiện:

  1. Ngay khi đăng nhập vào phần mềm, nhấn biểu tượng thông báo
  2. Tại đây, MISA đã gửi các thông báo về Sản phẩm mới, tính năng mới,… Chọn vào thông báo nào, phần mềm hiển thị chi tiết thông báo đó.
Cập nhật 01/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ