1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R100.01
 5. Kế toán mong muốn chuyển được các danh mục đang sử dụng trên khoản thu V1 lên V2 để nhanh chóng đưa khoản thu V2 vào sử dụng

Kế toán mong muốn chuyển được các danh mục đang sử dụng trên khoản thu V1 lên V2 để nhanh chóng đưa khoản thu V2 vào sử dụng

 • Từ phiên bản R100.01: Phần mềm cho phép chuyển các danh mục đang sử dụng trên khoản thu V1 lên V2 để nhanh chóng đưa Khoản thu V2 vào sử dụng

Các bước thực hiện:

 1. Khi khách hàng đăng nhập vào MISA QLTH – KHOẢN THU V1, vào Thiết lập\Khởi tạo năm học mới
 2. Phần mềm hiển thị thông báo yêu cầu khách hàng chuyển sang MISA QLTH – KHOẢN THU mới để tiếp tục sử dụng sản phẩm QLTH – KHOẢN THU của MISA.
 3. Nhấn Đồng ý để Khởi tạo năm học trên MISA QLTH – KHOẢN THU V2
 4. Ngay sau khi Bắt đầu sử dụng khoản thu V2, phần mềm sẽ hiển thị thông báo:
  Lưu ý: Trường hợp bỏ qua thông báo, vào Hệ thống\Tiện ích\Sao chép dữ liệu từ phân hệ khoản thu cũ
 5. Chọn năm học sao chép và Phạm vi cần sao chép
 6. Tích chọn danh mục mang theo
  Lưu ý:

  • Chọn Danh sách học sinh: phần mềm bắt buộc mang theo danh sách lớp học
  • Chọn Đăng ký Khoản thu: phần mềm bắt buộc mang theo Danh sách học sinh, Danh sách lớp học, Danh sách khoản thu
  • Chọn Danh sách miễn giảm: bắt buộc mang theo tất cả danh mục.
 7. Nhấn xác nhận

Xem hướng dẫn các bước sao chép dữ liệu từ phân hệ Khoản thu V1 lên Khoản thu V2 tại đây

Cập nhật 01/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ