1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101_15/10/2020
 5. Kế toán mong muốn thu bổ sung các khoản thu từ đầu năm cho các học sinh chuyển đến

Kế toán mong muốn thu bổ sung các khoản thu từ đầu năm cho các học sinh chuyển đến

 • Trước phiên bản R101: Phần mềm cho phép bổ sung các khoản thu từ đầu năm cho các học sinh chuyển đến.

Các bước thực hiện:

Thêm mới đợt thu bù

 1. Vào Quản lý thu\Lập đợt thu, nhấn vào biểu tượng mũi tên tại chức năng lập đợt thu, chọn Thu bù khoản thu khác để lập đợt thu bù khoản thu khác trong tháng đó.
  Hoặc tại màn hình danh sách đợt thu, nhấn biểu tượng tiện ích, chọn Thu bù các khoản thu khác
 2. Lựa chọn Phạm vi thu (Tất cả, Khối)Khoản thu cần thu bù , phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh chưa
 3. Nhập Số lượng cần thu bù
 4. Tích chọn học sinh cần thu bù, nhấn Đồng ý

Bổ sung khoản thu bù vào đợt thu

 1. Vào Quản lý thu\Lập đợt thu, chọn đợt thu cần bổ sung thu bù, nhấn Xem chi tiết.
 2. Chọn Thu bù các khoàn thu khác tại biểu tượng tiện ích.
 3. Lựa chọn Khoản thu cần thu bù , phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh cần thu bù.
 4. Nhập Số lượng cần thu bù
 5. Tích chọn học sinh cần thu bù, nhấn Đồng ý

Xem hướng dẫn Thu bù các khoản thu tại đây

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ