1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101_15/10/2020
 5. Kế toán mong muốn in được Danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập để gửi cho đơn vị chủ quản xin kinh phí trả cho học sinh

Kế toán mong muốn in được Danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập để gửi cho đơn vị chủ quản xin kinh phí trả cho học sinh

 • Từ phiên bản R101: Giúp đơn vị trường học có thể nhanh chóng in được danh sách các học sinh được hỗ trợ chi phí học tập có thông tin bố/me/Người giám hộ.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Hệ thống\Danh sách học sinh, nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo
 3. Thời gian, Phạm vi (Toàn trường, Khối, Lớp)
  Trường hợp lựa chọn phạm vi Khối/lớp, chọn Khối, Lớp cần in báo cáo tương ứng
 4. Chọn mẫu cần in
 5. Thiết lập Tùy chọn in, Tùy chỉnh hiển thị chữ ký theo nhu cầu đơn vị
 6. Nhấn Đồng ý

Xem hướng dẫn in Danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập tại đây.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ