1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Báo cáo, sổ sách
 5. Báo cáo thống kê kết quả đánh giá xếp loại

Báo cáo thống kê kết quả đánh giá xếp loại

Mục đích

Giúp giáo viên nhanh chóng in báo cáo thống kê kết quả đánh giá xếp loại: Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành

Các bước thực hiện

 1. Vào Học sinh\Báo cáo\Báo cáo theo Thông tư 27.2020\Báo cáo thống kê kết quả đánh giá xếp loại
 2. Nhấp đôi chuột hoặc nhấn Xem để in báo cáo
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo
  • In báo cáo theo Phạm vi: Toàn trường/Khối
   Trường hợp chọn Phạm vi Khối, lựa chọn Khối cần in báo cáo
  • Tích chọn Thống kê theo học sinh nữ nếu chỉ mong muốn hống tkê đánh giá xếp loại học sinh nữ
 4. Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu trên báo cáo.
Cập nhật 22/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ