Sổ học bạ

Nội dung

Mục đích

Giúp giáo viên nhanh chóng in Sổ học bạ theo mẫu của Thông tư 27/2020/BGD&ĐT

Các bước thực hiện

  1. Vào Học sinh\Báo cáo\Báo cáo theo thông tư 27.2020\HS-S01: Sổ học bạ
  2. Nhấp đôi chuột hoặc nhấn Xem để in Sổ học bạ
  3. Khai báo các tham số: Lựa chọn năm học, Phạm vi, khối lớp, Ngày in.
  4. Tích chọn In học bạ đến năm học …để xem học bạ từ các năm trước đó đến nay
    Trường hợp chỉ muốn in học bạ trong năm nay thì tích chọn Chỉ in kết quả năm học…
  1. Nhấn Đồng ý, nhấn vào biểu tượng này để xuất sổ học bạ ra định dạng excel, word,..
Cập nhật 27/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ