1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101_15/10/2020
 5. Áp dụng quy định đánh giá học sinh Tiểu học mới theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Áp dụng quy định đánh giá học sinh Tiểu học mới theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

 • Từ phiên bản R101: Áp dụng quy định đánh giá học sinh Tiểu học mới theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Nội dung thực hiện:

 1. Cập nhật danh mục môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới
 2. [Khối lớp 1] Thay đổi đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học từ năm 2020-2021 theo TT27/2020 (Cuối năm học)
 3. Cập nhật bảng Tổng hợp đánh giá định kỳ cho khối lớp 1
 4. [Khối lớp 1] Khen thưởng cuối năm
 5. Báo cáo thống kê kết quả đánh giá xếp loại
 6. Thay đổi mẫu học bạ từ năm học 2020-2021 theo TT27/2020
 7. In mẫu phiếu liên lạc (theo TT27/2020)
Cập nhật 30/09/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ